Cập nhật: 08:28, Thứ 5, 21/11/2019

print

Cụm thi đua số 8 tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2019

(ANTV) - Chiều 20/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng gồm: Cục Viễn thông và cơ yếu, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Trang bị và kho vận, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và công nghệ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “ Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

 

Theo báo cáo tổng kết, hưởng ứng phong trào thi đua” Vì An Ninh Tổ Quốc” của Bộ Công an, Cụm thi đua số 8 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng đã tổ chức phát động gắn với khẩu hiệu hành động “ Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019 với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Các đơn vị trong Cụm đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trong cụm đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên đột xuất, góp phần quan trọng vào kết quả chung của toàn lực lượng Công an trong tình hình mới.

Cụm thi đua số 8 đã thực hiện triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đảng uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm rất chú trọng đến các hoạt động tình nghĩa, sinh hoạt chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, phụ nữ.

Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến phân tích, đóng góp, bổ sung để hoàn thiện nội dung báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đề ra những giải pháp, biện pháp, phương hướng các hoạt động trong năm 2020, quyết tâm thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, Cụm thi đua đã bỏ phiếu bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2020. 

BT