Cập nhật: 09:51, Thứ 3, 19/11/2019

print

Phát triển khoa học phục vụ hiệu quả công tác Công an

(ANTV) - Tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác khoa học Công an. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và  Công nghệ; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 05 năm công tác khoa học Công an thực hiện Nghị quyết số 16 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học công an trong tình hình mới; nghe ý kiến tham luận của một số tập thể, cá nhân điển hình.

Qua đó, khẳng định: Trong 5 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển khoa học công nghệ, từng bước đưa công tác khoa học Công an vào nền nếp. Qua 05 năm, đã có hơn 400 đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, sau khi đánh giá, nghiệm thu đã được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng đã góp phần phát triển công nghiệp an ninh, giúp cải tiến, chế tạo, sản xuất, tăng cường trang bị hàng trăm loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chuyên dụng, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị chiến đấu, địa bàn trọng điểm, đáp ứng những tình huống đột xuất và yêu cầu cấp bách. Ngoài ra còn có 20 công trình nghiên cứu lịch sử đã cung cấp cơ sở hạ tầng sử liệu, làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử, thống nhất nhận thức trên nhiều vấn đề của lịch sử Công an nhân dân, lịch sử Quân sự, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học để bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, công tác nghiên cứu chiến lược, khoa học công nghệ có vị trí quan trọng, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 và Chỉ thị số 02, công tác khoa học Công an đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao phục vụ công tác Công an, thực hiện chính sách thu hút và sử dụng người tài, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, có kế hoạch đào tạo và sử dụng lâu dài; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận tri thức của khu vực, thế giới... Thực hiện rà soát và đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu, thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng chiến lược về khoa học và công nghệ Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học Công an; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện 18 tập thể, 45 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

B.T