Cập nhật: 14:16, Thứ 7, 16/11/2019

print

Cần có luật riêng về hộ kinh doanh

(ANTV) - Sáng 15/11, dưới sự điều hành của  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe trình bày 2 dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Sau đó, QH tiến hành họp và cho ý kiến tại tổ về 2 dự án Luật.

 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra 2 dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục tiêu, quan điểm tổng quát của Luật Đầu tư (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đối với Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Về phạm vi điều chỉnh, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hộ kinh doanh là cần thiết. Tuy nhiên, việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật là một vấn đề lớn, phạm vi rất rộng, cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh, đề nghị cân nhắc nghiên cứu xây dựng một Nghị định riêng về hộ kinh doanh bảo đảm khuyến khích, quản lý hộ kinh doanh để họ phát triển sản xuất kinh doanh theo năng lực và tuân thủ pháp luật, khi đủ điều kiện sẽ xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh.

Ngay sau đó, các đại biểu QH đã tiến hành họp và cho ý kiến tại tổ về 2 Dự án luật này. Tại tổ, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các quy định liên quan đến chính sách đầu tư kinh doanh; ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với Dự án Luật Đầu tư.

Đối với Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), các đại biểu tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh của Luật; việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập kinh tế quốc tế.

BT