Cập nhật: 08:38, Thứ 4, 13/11/2019

print

Học viện Chính trị CAND triển khai công tác năm học 2019 - 2020

(ANTV) - Chiều 12/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2019 – 2020.

 

Năm học 2019- 2020, Học viện Chính trị CAND sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển toàn diện về mọi mặt, trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng yếu cán bộ về công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng CAND, là trung tâm nghiên cứu khoa học phát triển lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.
 
Bàn về biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, các tham luận tại hội nghị đều nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện; Giảng viên các khoa, bộ môn cần tích cực hơn nữa, chủ động nghiên cứu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp  giảng dạy và cách thức tổ chức đào tạo, đẩy mạnh việc xây dựng bài giảng điện tử tình huống nghiệp vụ mô phỏng.
 
Tổ chức nghiên cứu đảm bảo tiến độ các đề tài khoa học theo kế hoạch; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị vào thực tiễn công tác, chiến đấu, và ứng dụng trong hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện.
 

 

 Vào sáng 12/11, 68 người có uy tín trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã có mặt để tham dự hội nghị tập huấn và trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng cho người có  uy tín trong dân tộc thiểu số do Công an huyện Tân Lạc tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Cục phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tích cực vận động nhân dân, gia đình, con cháu, dòng họ chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Từ đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền.

Nêu gương sáng tiêu biểu trong công tác vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.