Cập nhật: 08:43, Thứ 5, 07/11/2019

print

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng 10 Nga

(ANTV) - Cách đây 102 năm, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ V.I.Lenin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã tiến hành Cuộc Cách mạng Tháng Mười rung chuyển thế giới, lật đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới.

Đêm 6/11/1917 (theo lịch cũ nước Nga), khởi nghĩa vũ trang đã nổ ra ở Thủ đô Pê-tơ-rô-grát. Ngày 07/11/1917, cuộc khởi nghĩa đã kết thúc thắng lợi và được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Nó đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột tư sản, địa chủ và chế độ người bóc lột người, đưa giai cấp vô sản bị áp bức, bóc lột nặng nề thành giai cấp làm chủ xã hội; đưa người lao động từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, là chủ nhân của đất nước.

Cách mạng Tháng Mười thành công đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và mở ra bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa.

BT