Cập nhật: 08:11, Thứ 7, 02/11/2019

print

Những "đầy tớ" vụ lợi

(ANTV) -Kết quả sau một cuộc khảo sát, thống kê chưa đầy đủ của ủy ban kiểm tra huyện ủy Ea Súp, Đắk Lắk mới đây thấy rằng gần 50% tổ chức cơ sở đảng có cán bộ đảng viên hoặc gia đình họ sử dụng, sở hữu hàng nghìn héc ta đất rừng có nguồn gốc lấn chiếm, khai hoang trái phép. Đằng sau câu chuyện này thêm một lần nữa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chỉnh đốn Đảng đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của người cán bộ Đảng viên mà Đảng ta đã chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12.