Cập nhật: 22:24, Thứ 6, 13/09/2019

print

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

(ANTV) - Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019- 2024). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Đại hội. 

 

Cùng dự Đại hội có các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.

Cùng đại diện các bộ, ban, ngành đoàn thể ở Trung ương, địa phương cùng hơn 300 đại biểu đại diện cho trên 63.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa XIII, đồng thời thảo luận một số lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới với phương châm: đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam cần bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội. Là tổ chức của những người làm công tác pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cần tích cực góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố niềm tin của nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, vì những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

BT