Cập nhật: 08:04, Thứ 7, 20/07/2019

print

Tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới, biển, hải đảo

(ANTV) - Sáng 19/7, tại Hà Nội, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PT tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng, 6 tháng đầu năm 2019.

 

6 tháng đầu năm 2019, với sự thống nhất cao, lãnh đạo 3 Cục đã  chỉ đạo các cơ quan chức năng quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã duy trì nghiêm túc chế độ giao ban, trao đổi thông tin, tham mưu cho lãnh đạo 3 Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện hoạt động phối hợp giữa Dân quân tự vệ, Công an cấp xã và lực lượng Kiểm lâm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy rừng đạt hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, công tác vận động quần chúng đã được phối hợp chặt chẽ, thực sự là nòng cốt để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, bảo vệ và phát triển rừng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân dân trước âm mưu, thủ đọan hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, 3 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật rự an toàn xã hội và bảo vệ phòng chống cháy rừng, với nhiều giải pháp trong tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới việc thực hiện tốt chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách ( công an xã, dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ dân phố...) và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời xây dựng các phương án bảo vệ ANCT, TTATXH, PCCC rừng ở cơ sở, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ cho cán bộ Công an, BCH quân sự, Kiểm lâm các ban, ngành, cấp xã luôn đáp ứng với các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

B.T