Cập nhật: 08:41, Thứ 4, 29/05/2019

print

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

(ANTV) - Sáng 28/5, tại hội trường, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công sửa đổi, Quốc hội đã nghe thảo luận xung quanh một số quy định của dự thảo Luật.

 

Một vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận chính là 2 phương án được đưa ra về thời hạn thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó, phương án 1 quy định Quốc hội  khóa mới xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Kỳ họp đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới. Còn  phương án 2 quy định giữ như quy định của Luật hiện hành, Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của giai đoạn sau tại kỳ họp cuối năm của năm thứ 5 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

Ông Lê Thanh Vân, ĐBQH tỉnh Cà Mau cho biết: "Tôi rất băn khoăn với 2 phương án TVQH giải trình tiếp thu vì mỗi phương án có mặt được và không được, phương án 1 thì được là có sự liên tục của nhiệm vụ kinh tế xã hội, có thể thực hiện ngay nhưng hạn chế là không thực hiện được tinh thần trung ương đảng sau đó vì ĐH Đảng diễn ra sau kỳ họp QH trước đó. Phương án 2 có ưu điểm cập nhật được tinh thần ĐHĐ nhưng có độ trễ về tổ chức thực hiện."

Đồng tình với ý quan điểm này, nhiều ý kiến nhận định, cần có phương án điều chỉnh thống nhất với các chủ trương, chính sách của Đảng, và các luật khác có liên quan, trong đó, căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội để thực hiện việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, trong việc phê duyệt phương án đầu tư công, nhiều ý kiến cũng nhận định, cần điều chỉnh trình tự phê duyệt kế hoạch đầu tư công theo đúng tiêu chí của Chính phủ.

Ông Bùi Văn Phương, ĐBQH Tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tôi đề nghị bỏ khoản 7 là trước ngày 25/12 hàng năm bộ KHDT công bố danh sách danh mục đầu tư vốn NSTƯ năm sau, đề nghị bỏ đi. Vì theo tờ trình của CP thì sẽ sửa đổi theo hướng thủ tướng giao tổng mức vốn và kèm theo mục tiêu, các địa phương phân bổ chi tiết cho các dự án và chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo lại Bộ KHDT Tài chính để quản lý nhà nước. Nếu quy định như luật này thì không còn là hậu kiểm mà là tiền kiểm, mà yêu cầu của CP là tăng cường hậu kiểm."

Tại buổi thảo luận, đại biểu cũng có ý kiến về: tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bổ sung nguồn vốn huy động cho đầu tư công; thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân trong việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

BT