Cập nhật: 14:30, Thứ 4, 24/04/2019

print

Đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021

(ANTV) -Thông tin liên quan đến tuổi nghỉ hưu của người lao động, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được công bố hiện đang đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên đủ 62 và nữ lên đủ 60 bắt đầu từ ngày 1/1/2021.

 

Mục đích của việc đề xuất này này nhằm tận dụng tối đa nguồn lực lao động có kinh nghiệm, chất lượng. Việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ngoài ra đề xuất này còn nhằm bảo đảm cân đối Quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn.

Trong hai phương án được đề xuất thì phương án 1 có lộ trình 15 năm sẽ bắt đầu tăng dần tuổi nghỉ hưu ở nam và nữ từ mức 60 tuổi và 55 tuổi tương ứng từ năm 2021 và đến năm 2035 tuổi nghỉ hưu tương ứng nam và nữ sẽ đạt là 62 tuổi và 60 tuổi. Phương án 2 có lộ trình 10 năm việc bắt đầu tăng vẫn từ thời điểm năm 2021 nhưng sẽ kết thúc vào năm 2030. 

Ngoài ra, đề xuất cũng nêu Đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.