Cập nhật: 20:54, Thứ 3, 19/02/2019

print

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018

(ANTV) - Trong hai ngày 18 - 19/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) năm 2018. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Về phía khách mời có các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm; Hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 106 ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2018 để kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2018 đối với các mặt công tác công an.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2018; dự thảo Báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2018 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Tổ chức công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, qua kết quả của Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, có thể khẳng định tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy CATW là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an; tất cả các vấn đề đều đưa ra xin ý kiến thống nhất của tập thể, quyết nghị theo đa số, trên tinh thần công tâm, khách quan.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đều vì công việc chung, mục đích làm cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình. Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH.

Từng đồng chí Thường vụ và lãnh đạo Bộ Công an đều chủ động xử lý các công việc được phân công, chủ động trong phối hợp công tác; trong chỉ đạo, điều hành đã tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, theo chương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của tập thể và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm điểm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an năm 2019./.

BT