Cập nhật: 18:56, Thứ 7, 29/12/2018

print

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

(ANTV) -Sáng 28/12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. 

 

Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí  Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương dự Hội nghị.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và địnhh hướng đến năm 2021. 
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2019. Trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này. Đồng thời, tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ, bài bản những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như: khoảng cách giàu-nghèo và trình độ phát triển có xu hướng doãng ra.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải khẩn trương xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách đối với người có công; giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, phải làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.