Cập nhật: 15:54, Thứ 6, 23/11/2018

print

Hiểu đúng về Nghị định Luật An ninh mạng

(ANTV) - Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để thực hiện một số quy định của Luật An ninh mạng bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, ngày 31/10/2018, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng đã công bố dự thảo 2. 

Tuy nhiên, sau khi công bố dự thảo, vẫn có không ít nhiều ý kiến phản đối, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh mạng ở nước ta. 

BT