Cập nhật: 10:15, Chủ Nhật, 18/11/2018

print

APEC mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực cho Việt Nam

(ANTV) - APEC có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam, là cơ chế hợp tác kinh tế đầu tiên ở tầm Châu Á – Thái Bình Dương mà Việt Nam tham gia kể từ khi bước vào công cuộc Đổi mới. Sau 20 năm gia nhập APEC, Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào tiến trình hợp tác của diễn đàn. Bên cạnh những đóng góp không ngừng nghỉ của Việt Nam cho diễn đàn này, có thể thấy APEC đã và đang mang lại cho các nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam nhiều lợi ích thiết thực.

Với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân số, 50% lãnh thổ, hơn 50% GDP và 57% thương mại toàn cầu, nhiều nền kinh tế thành viên của APEC là những hình mẫu của thế giới về liên kết và tăng trưởng kinh tế.

APEC cũng chiếm 78% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 60% giá trị xuất khẩu và khoảng 80% giá trị nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, APEC là một thị trường đặc biệt rộng lớn và tiềm năng để Việt Nam tiếp cận, khai thác, trao đổi thương mại, và đầu tư của Việt Nam với các đối tác thương mại trong khu vực, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, diễn đàn APEC là kênh quan trọng để Việt Nam tiếp xúc song phương ở cấp cao nhất, nhằm củng cố quan hệ hợp tác với các nền kinh tế trong khu vực, trong đó gồm các đối tác hàng đầu, góp phần tạo đan xen lợi ích và đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kinh tế - xã hội mà diễn đàn APEC mang lại cho Việt Nam thì trong bối cảnh thế  giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, chủ nghĩa bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với các nước thành viên của APEC trong đó có Việt Nam.

Trong một thế giới siêu kết nối, châu Á – Thái Bình Dương và APEC tiếp tục là một trung tâm phát triển năng động hàng đầu thế giới, và là một trong những trọng điểm trong triển khai chủ trương đối ngoại của nước ta trong thời kỳ mới. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp và đồng hành cùng APEC trên chặng đường phát triển sắp tới, chung tay xây dựng tầm nhìn chiến lược về cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, gắn kết và thịnh vượng.

BT