Cập nhật: 08:41, Thứ 6, 16/11/2018

print

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

(ANTV) - Tại phiên làm việc chiều 15/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước với đa số đại biểu nhất trí tán thành.

 

Sau khi ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Với  91,55% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
 
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 điều. Luật khẳng định rõ, thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải là thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc thuộc 15 lĩnh vực.
 
Căn cứ tính chất quan trọng của nội dung thông tin, mức độ nguy hại nếu bị lộ, bị mất, bí mật nhà nước được phân loại thành 3 độ mật: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.