Cập nhật: 21:57, Thứ 4, 31/10/2018

print

Học viện Chính trị CAND khai giảng năm học 2018-2019

(ANTV) - Học viện Chính trị CAND cần tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của lực lượng CAND, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị CAND trong tình hình mới - Đó là chỉ đạo của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 Học Viện Chính trị CAND, diễn ra sáng 31/10, tại Hà Nội.

Năm học 2017 - 2018, Học viện Chính trị CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo với khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Mặc dù có sự chuyển giao lãnh đạo chủ chốt nhưng Học viện đã nhanh chóng ổn định và có nhiều nỗ lực vươn lên, triển khai toàn diện các mặt công tác, từng bước khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín về lý luận chính trị, công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị CAND. Với những kết quả đã đạt được, Học viện Chính trị CAND vinh dự 04 năm liên tiếp được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích của Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong năm học vừa qua. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu,  Học viện Chính trị CAND cần chủ động nghiên cứu, tổng kết, tham mưu, đề xuất các luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận chính trị CAND. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND, coi đây là vinh dự và trách nhiệm của Học viện Chính trị CAND.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã  trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND./.

BT