Cập nhật: 22:09, Thứ 3, 23/10/2018

print

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Nhà lãnh đạo tận tâm vì nhân dân

(ANTV) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016- 2021. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước, với uy tín và phẩm chất của một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực vì nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đông đảo cử tri và nhân dân cả nước đồng thuận ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng.

Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Ngay sau hội nghị này, đông đảo cử tri và nhân dân cả nước đều bày tỏ sự đồng tình và cho rằng, việc Tổng bí thư làm Chủ tịch nước sẽ bảo đảm sự thống nhất của Đảng và Nhà nước.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Đảng, mong muốn xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo quyết liệt với nhiều vụ án tham nhũng lớn, trong đó có liên quan tới nhiều cán bộ cấp cao trong Đảng, xử lí nghiêm minh với tinh thần "không có vùng cấm". Những việc làm cụ thể của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự tín nhiệm và kỳ vọng của nhân dân.

Đông đảo cử tri cho rằng, khối lượng công việc sắp tới của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Tổng bí thư - Chủ tịch nước sẽ rất nặng nề. Song tin tưởng với sự tận tâm, tận lực vì nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước.

 

 

BT