Cập nhật: 08:28, Thứ 2, 22/10/2018

print

Nghề thuốc nam của người Dao ở Ba Vì

(ANTV) - Ba Vì là một huyện miền núi của TP Hà Nội với dân số chiếm 98% là người đồng bào dân tộc Dao. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, người Dao nơi đây đã xóa dần cuộc sống du canh, du cư để ổn định và phát triển kinh tế.

Song, người Dao Ba Vì không tách khỏi một nghề truyền thống của cha ông là làm thuốc chữa bệnh, thông qua đó giúp phát triển kinh tế gia đình.

 

BT