Cập nhật: 08:06, Thứ 3, 02/10/2018

print

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(ANTV) - Sáng 2/10/2018, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XII sẽ diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh việc thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng của đất nước, hội nghị lần này sẽ cho ý kiến về dự thảo đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định này đang thu hút sự kỳ vọng quan tâm của Đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng cán bộ của Đảng.

Theo thông tin từ buổi họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng vừa tổ chức thì Đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”  được cấu trúc gọn, gồm 4 Điều, xây dựng trên nguyên lý chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Đây là một quy định có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo- Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Quy đinh mới  giải quyết vấn đề đang rất cấp bách hiện nay gọi là vấn đề cán bộ. Người dân quan tâm rất nhiều về vấn đề cán bộ, về công tác cán bộ. Cho nên rõ ràng hội nghị trung ương lần này thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc triển khai nghị quyết của Đảng, thực hiện tiếp tục những Hội nghị Trung ương lần trước và đặc biệt gần nhất là Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, mạnh dạn chỉ ra những yếu kém khuyết điểm của cán bộ để tìm ra được giải pháp để khắc phục, kiên quyết khắc phục ra sao và quan trọng hơn là để đội ngũ cán bộ thật sự là của dân và vì dân.Đây là điều người dân đang rất mong muốn.

Quy định được xây dựng trên nguyên lý "có xây, có chống và xây trước, chống sau. Điểm cốt lõi của dự thảo là từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.  Quy định này cho thấy quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ta, đặc biệt là đối với cán bộ cấp chiến lược.

PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho biết thêm: Những vụ án vừa rồi được nhân dân rất đồng tình, không có vùng cấm, đứng trước pháp luật thì tất cả đều bình đẳng như nhau đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật dẫu đang đương chức dẫu đã nghỉ hưu, không có một vùng an toàn nào cho cán bộ khi mắc khuyết điểm và những bản án vừa rồi rất nghiêm khắc, chúng tôi rất đồng tình.Thế cho nên theo tôi cái chế định về công tác cán bộ quan trọng lắm, công tác kiểm tra, công tác giám sát có khen có chê, có kỷ luật đúng người đúng tội. Nếu chúng ta làm quyết liệt vấn đề này, nghiêm vấn đề này thì sẽ làm cho trong sạch của đội ngũ cán bộ.

Nếu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XII thông qua, đây sẽ là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương  sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; công tác cán bộ, làm tăng thêm sức mạnh của Đảng và quan trọng là tăng niềm tin của người dân đối với Đảng./.

 

 

BT