Cập nhật: 22:26, Thứ 5, 13/09/2018

print

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

(ANTV) - Tiếp tục phiên làm việc chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). 

 

Việc xây dựng Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) lần này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể là Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự và các đạo luật khác có liên quan. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án luật.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Thượng tướng Tô Lâm trình bày Tờ trình, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng như các đại biểu đều đánh giá cao sự cần thiết xây dựng Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Một là, cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 trong Luật Thi hành án hình sự;

Hai là, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể là giữa Luật Thi hành án hình sự với Bộ luật Hình sự và các đạo luật khác có liên quan;

Ba là, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Ngoài ra, mục đích việc xây dựng Luật Thi hành án hình sự sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nghiêm minh bản án, quyết định của Tòa án, tính thống nhất của chính sách hình sự; kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung góp ý vào 3 nội dung chính. Cụ thể là phạm vi sửa đổi của dự án Luật; các quan điểm, mục tiêu sửa đổi và quy định về việc tổ chức lao động, học tập cho phạm nhân đang thi hành án phạt tù, trong đó đáng chú ý nhất là quy định tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài khu vực giam giữ trên tinh thần tự nguyện của phạm nhân.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung bàn luận về nội dung thi hành án đối với pháp nhân thương mại – một nội dung rất mới lần đầu tiên được đưa vào Dự luật. Các đại biểu đều cho rằng ban soạn thảo cần tiếp thu, chỉnh lý, sớm hoàn thiện trình Quốc hội phê duyệt để đưa Luật Thi hành án hình sự vào cuộc sống một cách đồng bộ, thống nhất với Hiến pháp và các Luật liên quan khác.

Xây dựng các Chính sách mới cần có tính dự báo và phù hợp thực tiễn

Tại phiên họp, nhiều ý kiến đánh giá cao hiệu quả hoạt đọng của các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật kể từ khi Hiến pháp 2013 được ban hành. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số bộ luật quan trọng chậm được ban hành, cùng với đó là tính thiếu ổn định của một số Luật khi phải sửa sau một thời gian ngắn ban hành.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết: "Có những bộ ngành thiếu chủ động ttrong việc thi hành hiến pháp và các bộ luật liên quan đến hiến pháp, kéo theo các luật khác phải sửa đổi, dẫn đến chúng ta thiếu chủ động rất là lúng túng."

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có những báo cáo cụ thể, đánh giá sâu về hiệu lực, hiệu quả thực tế của những văn bản này; cùng với đó, việc xây dựng chính sách cần phải có những báo cáo đánh giá ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của người dân, xã hội cũng như quản lý nhà nước, đặc biệt là phải phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh tình trạng Luật vừa ban hành đã phải điều chỉnh.

Bà Lê Thị Nga cho biết: "Chất lượng một số dự án Luật còn hạn chế, chưa có tính dự báo, và còn không hợp lý."

Cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay, các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, như ban hành các luật thuộc một số lĩnh vực mới, và  tình trạng ban hành hơn 5.600 văn bản trái pháp luật hiện nay.

 
BT