Cập nhật: 08:29, Thứ 5, 30/08/2018

print

Bộ Công an sắp xếp tổ chức cán bộ hiệu lực, hiệu quả

(ANTV) - Chiều 29/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và công bố các quyết định về công tác cán bộ của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Trên cơ sở năm 2018 được Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định là "Năm công tác tổ chức, cán bộ", trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức, biên chế và chỉ tiêu đào tạo; công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng CAND; công tác thực hiện chế độ chính sách; bảo hiểm xã hội CAND và công tác hồ sơ và dữ liệu cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đã chủ động tham mưu đề xuất lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ triển khai có hiệu quả Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Nghị định 01 của Chính phủ xây dựng mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương; rà soát, bố trí lãnh đạo chỉ huy và đội ngũ cán bộ theo mô hình tổ chức mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: thời gian tới để đạt được mục tiêu tổ chức bộ máy mới Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác tổ chức cán bộ rất nặng nề và khó khăn.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ cần chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ 1 cách hợp lí, đúng trình độ, năng lực; sử dụng hiệu quả biên chế; bố trí cán bộ phải quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đối với cán bộ. Đồng thời tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, nhất là công tác sắp xếp, bố trí, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; khắc phục những yếu kém trong công tác quản lí, đánh giá cán bộ, không để xảy ra tình trạng cán bộ vi phạm như thời gian qua. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu, Cục Tổ chức cán bộ tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ xứng đáng với phẩm chất nhân - nghĩa - dũng - tín - liêm.

BT