Cập nhật: 23:24, Thứ 6, 13/07/2018

print

Tiếp tục hoàn thiện môi trường phát triển kinh tế tư nhân

(ANTV) - Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển cả về lượng và chất. Khu vực này đã và đang góp phần tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cơ bản của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của  kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản, khiến cho khu vực này chưa phát huy được hết tiềm năng, để thực sự đóng vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.

 

BT