Cập nhật: 09:47, Thứ 2, 09/07/2018

print

50 năm ngày chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh

(ANTV) - Hôm nay 09/7, kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (9/7/1968 - 9/7/2018).

Trải qua gần 6 tháng chiến đấu, quân dân Việt Nam trên Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh đã loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 địch (có 13.000 quân Mỹ); bắn rơi, phá hủy 480 máy bay các loại cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác.

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh góp phần giáng đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của đội quân viễn chinh và cả Chính phủ Mỹ. Khi vào tham chiến trực tiếp tại miền Nam Việt Nam, quân Mỹ luôn chủ động đề ra những cuộc hành quân “tìm và diệt” quân giải phóng. Nhưng tại Đường 9 - Khe Sanh, đây là lần đầu tiên nhiều đơn vị vốn được xem là tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Mỹ bị đối phương liên tục tiến công, bao vây dài ngày, rơi vào tình thế “cá voi mắc cạn”, suy sụp tinh thần chiến đấu. 

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh trong Xuân Hè 1968 còn để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học sâu sắc như: phát hiện thời cơ, chọn hướng tiến công chiến lược hiểm yếu để tạo sự đột biến bất ngờ, giành thế chủ động; giữ vững tư tưởng tiến công, phát huy hiệu lực tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn; không ngừng xây dựng, củng cố phát huy vị trí, vai trò của hậu phương chiến tranh nhân dân; biết khơi dậy sức mạnh truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh.

Những bài học đó được Trung ương Đảng ta chắt lọc vận dụng sáng tạo vào giai đoạn đấu tranh cách mạng tiếp theo và vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

BT