Cập nhật: 16:36, Thứ 2, 04/06/2018

print

Doanh nghiệp vẫn phải tự 'bơi"

(ANTV) - Hệ thống Trung tâm xúc tiến thương mại (XTTM) tại các địa phương thời gian qua đã và đang hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của các trung tâm này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Hoạt động của Trung tâm XTTM hầu hết mới chỉ dừng ở tham gia tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thảo.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp không sử dụng được nhiều thông tin từ cơ quan XTTM cung cấp do những thông tin này chung chung, không cụ thể. Còn các hoạt động hội chợ, triển lãm, hội thảo được tổ chức với nội dung nghèo nàn, ít các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mang tính thực tiễn. Vì thế mà hầu hết các doanh nghiệp tại địa phương hiện nay vẫn đang “tự bơi”, gặp rất nhiều khó khăn  để tìm mối xuất khẩu, giao thương cho sự phát triển của chính mình.

 

BT