Cập nhật: 19:32, Thứ 7, 02/06/2018

print

Cần hậu kiểm các quy hoạch trên từng khu vực

(ANTV) - Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, nhiều đại biểu đề nghị, cần rà soát, sửa đổi bổ sung để phù hợp với các luật được điều chỉnh trong giai đoạn hiện nay, tránh trùng lặp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật như Luật xây dựng, Luật quy hoạch đô thi, Luật trẻ em, Luật công chứng và 1 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Theo dự kiến, đây là dự án luật duy nhất được thông qua tại kỳ họp này.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 13 luật trên là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch giai đoạn 2021- 2030.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh, từ thực tế nhiều quy hoạch treo hiện nay, cần rà soát và quy định cụ thể hơn nữa các quy định liên quan đến các luật.

Ở một góc độ khác, nhiều ý kiến cũng đề nghị, đây là một dự án Luật có phạm vi điều chỉnh và ảnh hưởng lớn, cần rà soát lại các quy định dự thảo Luật, nhằm đảm bảo  thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, tránh chồng lấn với các luật khác.

Đồng tình với quan điểm này, nhiều đại biểu cũng đề nghị, nên tiến hành hậu kiểm tất cả các quy hoạch trên từng khu vực, để nhanh chóng thu hồi ngay những quy hoạch nào nếu nhận thấy không thể thực hiện được và giải phóng quy hoạch đó.

BT