Cập nhật: 11:07, Thứ 5, 15/03/2018

print

Đổi mới nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

(ANTV) - Một trong nội dung quan trọng được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức sáng 14/3, chính là hai cơ quan cần đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai cơ quan cần tăng cường phối hợp hiệu quả hơn nữa vào việc chủ động tham gia ý kiến và phản biện xã hội đối với các dự án luật quan trọng; tăng cường xây dựng, triển khai chương trình hoạt động giám sát, chú trọng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đông thời tích cực phối hợp trong công tác chuẩn bị để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2018 tới đây, bảo đảm khách quan, dân chủ, thận trọng, đúng quy định của pháp luật Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

BT