Cập nhật: 08:17, Thứ 4, 14/03/2018

print

Tăng cường hiệu quả, minh bạch trong thực thi pháp luật về cạnh tranh

(ANTV) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 22, trong phiên làm việc chiều ngày 13/3,  Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

 

Qua thảo luận đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), quy định phạm vi rộng hơn so với Luật Cạnh tranh hiện hành. Theo đó, dự án Luật điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường Việt Nam. 

Về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm được quy định tại điều 29. Đại diện Bộ Tài Chính đề nghị ban soạn thảo tiếp tục đầu tư nghiên cứu để thể chế hóa chọn vẹn đầy đủ hơn vào các chế định và quy phạm cụ thể về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Tại phiên thảo luận, các nội dung về chính sách của Nhà nước về cạnh tranh, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; nội dung tập trung kinh tế… cũng được các đại biểu phân tích, cho ý kiến cụ thể.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu Ban soạn thảo và Cơ quan thẩm tra phải nghiên cứu để giải trình làm rõ từng ý kiến đóng góp của các đại biểu để khi đưa dự án Luật ra báo cáo trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 có đủ sức thuyết phục.

BT