Cập nhật: 16:08, Thứ 4, 21/02/2018

print

Nhận diện tội phạm:

Hám lợi mua tiền giả bị dính quả đắng

(ANTV) - 1 triệu tiền thật đổi được 10 triệu tiền giả, nhiều hơn thì 5 triệu tiền thật đổi lấy 55 triệu tiền giả… Những lời quảng cáo ấn tượng và quá bùi tài khiến một bộ phận người dân hám lợi đã chấp nhận bỏ tiền thật ra đổi lấy tiền ảo, để rồi mất cả chì lẫn chài và nhận lấy đắng cay.

BT