Cập nhật: 08:05, Thứ 3, 06/02/2018

print

Văn phòng Bộ Công an triển khai công tác năm 2018

(ANTV) - Sáng 05/02, Văn phòng Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác và phát dộng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2017, Văn phòng bộ đã bám sát chương trình công tác đề ra, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất của Đảng ủy công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Bộ các chủ trương, chỉ đạo công tác công an, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng; triển khai nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả Văn phòng Bộ đạt được trong năm 2017. Thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2018, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số yêu cầu: tiếp tục xây dựng lực lượng Văn phòng Bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ chiến sỹ văn phòng Bộ phải là người có năng lực, kinh nghiệm, trình độ cao trong công tác nghiên cứu, tham mưu và đề xuất.

Tổ chức tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo trong tiếp nhận, xử lí thông tin đúng và trúng những vấn đề quan trọng trong công tác công an. Bộ trưởng Tô lâm cũng yêu cầu, với chức năng là đầu mối chính của Bộ Công an, Văn phòng Bộ tăng cường làm tốt công tác kết nối với các Bộ, Ban, ngành ở trung ương và địa phương, trao đổi thông tin kịp thời, thống nhất nội dung, đưa ra các đánh giá trong triển khai xây dựng các chủ trương, chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa công tác tham mưu. Nhân dịp này, nhiều đơn vị tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 đã nhận cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

BT