Cập nhật: 07:55, Thứ 6, 26/01/2018

print

Sơ kết học kỳ 1 các học viện, trường CAND năm học 2017-2018

(ANTV) - Hội nghị trực tuyến Sơ kết học kỳ 1 các học viện, trường CAND năm học 2017 – 2018 đã được diễn ra vào sáng 25/1, do Tổng cục Chính trị CAND tổ chức.

 

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, trong học kỳ I, các trường CAND cơ bản hoàn thành chương trình, đảm bảo tiến độ các mặt công tác, mối quan hệ hợp tác giữa các trường và giữa các trường với các đơn vị địa phương được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt ở hầu hết các trường có sự chuyển biến rõ nét. Các trường đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh, trình độ chuyên môn cho cán bộ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học.
 
Trong học kỳ II các trường CAND sẽ tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt bám sát chương trình năm học. Tập trung triển khai và đảm bảo tiến độ, hiệu quả các đề án thành phần thuộc đề án 1229 về quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng các cơ sở đài tạo bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020.
BT