Cập nhật: 08:03, Thứ 4, 24/01/2018

print

Lực lượng Cảnh sát kinh tế triển khai công tác năm 2018

(ANTV) -  "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là đổi mới nâng cao công tác điều tra cơ bản địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về kinh tế"- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

 

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2018 của lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát kinh tế cần đổi mới tư duy, nhận thức, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm về kinh tế và tham nhũng khi nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới. Đồng thời phải quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 12 của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩ và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác phát hiện các vụ án, vụ án tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng phức tạp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ hoạt động điều tra và hoạt động trinh sát, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để việc xử lý vụ án được nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.
 
Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, lực lượng kinh tế phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nghiên cứu đề xuất thực hiện tốt chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở
BT