Cập nhật: 07:56, Thứ 5, 18/01/2018

print

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh

(ANTV) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã bãi bỏ 1.930 điều kiện kinh doanh được cho là các giấy phép con, cản trở doanh nghiệp phát triển lâu nay.

Thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ diễn ra mới đây. Từ đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiều Bộ, ngành trình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Con số gần 2000 giấy phép con được bãi bỏ trực tiếp mang lại niềm vui cho người kinh doanh, sản xuất và sẽ gián tiếp có lợi với người tiêu dùng.

Dừng thu phí BOT nếu đường hư hỏng

Những dự án BOT hư hỏng mà không sửa chữa hoặc sửa chữa chậm thì sẽ bị cho dừng thu phí - đây là thông tin vừa mới được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra trong công điện gửi các đơn vị quản lý và các nhà đầu tư BOT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị này tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao chất lượng bảo trì các dự án. Giao Cục Quản lý đường bộ và Sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc, giám sát việc này. Những đơn vị nào không chấp hành thì Cục và Sở báo cáo và đề xuất Tổng cục cho dừng thu phí. 

 

BT