Cập nhật: 07:56, Thứ 5, 18/01/2018

print

Tổng cục Chính trị CAND triển khai công tác năm 2018

(ANTV) - Sáng 17/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục Chính trị CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Năm 2018, Tổng cục Chính trị CAND cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cán bộ,  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thận trọng, khoa học và mang tính cách mạng sâu sắc.

Năm 2017, Tổng cục Chính trị CAND đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, quán triệt khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tập trung triển khai, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nhiều chuyển biến tích cực về tinh thần thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành điều lệnh nội vụ, kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ.
 
Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục Chính trị CAND cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 73; tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện đề án về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tuyên dương, khen tưởng kịp thời các tập thể, cá nhân diển hình tiên tiến.
 
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 11 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc.
 
Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND đã phát động phong trào thi đua năm 2018  trong toàn Tổng cục.