Cập nhật: 07:52, Thứ 2, 15/01/2018

print

Một số công tác Công an nổi bật tuần qua

(ANTV) - Điểm tin công tác nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần qua.

 

 

Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, và  Bản kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc được phân công; kết quả chỉ huy, tổ chức, điều hành; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế của tập thể và biện pháp khắc phục. 

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp tại Hội nghị kiểm điểm; tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018.

Đảng ủy CATW triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018       

Năm 2018, các đơn vị trong Đảng bộ CATW cần tập trung chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy CATW về nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. Xây dựng Đảng bộ CATW vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; giữ vững và phát huy hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Công cụ pháp lý hiệu quả để đảm bảo An ninh mạng       

Tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật An ninh mạng. Nhiều ý kiến nhận định, dự thảo Luật đã có những điều chỉnh tiến bộ có sự thống nhất với các luật hiện hành như Luật An toàn thông tin, Luật tiếp cận thông tin, phù hợp với thực tiễn hiện nay, góp phần đảm bảo và ngăn ngừa các mối đe dọa đến an ninh quốc gia trên không gian mạng, là cơ sở pháp lý hiệu quả để ngăn chặn, đề phòng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Bộ Công an làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư  về kế hoạch vốn đầu tư của Bộ Công an       

Đánh giá kết hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các ý kiến đều khẳng định, kế hoạch vốn đầu tư năm 2016, 2017, Bộ Công an đã nghiêm túc triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Các dự án được đầu tư đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân. Lãnh đạo bộ hai bên khẳng định thời gian tới tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020.

Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự tại khu vực nông thôn       

Tại Hội nghị tổng kết công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2017, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác công an trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, nhiều nơi còn buông lỏng và chưa thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng Công an cả nước tiếp tục rà soát, tham mưu với các cấp chính quyền, xây dựng các tiêu chí, nhiệm vụ mục tiêu và các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn cả nước.
 

BT