Cập nhật: 21:20, Thứ 3, 09/01/2018

print

Đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2017

(ANTV) - Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, ngày 09/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị để nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Sau khi nghe Thượng tướng Tô Lâm quán triệt phương pháp, nội dung của Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đọc Tờ trình về việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Công an Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2017 của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tổ chức công khai Bản kê tài sản, thu nhập của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an năm 2017...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, qua kết quả của Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017, có thể khẳng định trên cương vị trách nhiệm của mình, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả công việc được phân công; chấp hành nghiêm túc các quy tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng Quy chế làm việc; đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm 2017.

Qua kiểm điểm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, đồng thời đề ra phương hướng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

BT