Cập nhật: 08:05, Thứ 3, 02/01/2018

print

Dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân năm 2017

(ANTV) - Năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”,  lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Năm 2017, lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, an sinh xã hội,mở rộng đối ngoại; sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT

Trong năm qua, lực lượng CAND đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đỉnh cao là Tuần lễ cấp cao APEC, góp phần vào thành công chung của năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng trong năm 2017, lực lượng CAND đã giữ vững an ninh quốc gia; không để hình thành các điểm nóng; chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội.

Công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND trong năm 2017 đã điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 80,41%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Tỷ lệ tội phạm giảm 3,02%; Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ; 185 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu ; 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường. Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng

Năm 2017, công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường. Trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí. Tăng cường phát hiện kiểm tra xử lí 20.405 trường hợp vi phạm về phòng cháy, trực tiếp cứu nạn cứu hộ và chữa cháy 5.027 vụ việc.

Trong năm 2017, Bộ Công an đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT như Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015. Chỉ số cải cách hành chính toàn lực lượng đạt 82.08%, tăng 7,43% so với năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Năm 2017, lực lượng CAND đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết TƯ 6 khóa 12 gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Năm 2017 đã có 109.206 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; 8 đồng chí anh dũng hy sinh và 280 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

 

 

BT