Cập nhật: 21:18, Thứ 4, 27/12/2017

print

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo

(ANTV) - "Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ta ".

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
 
Năm 2017, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối ngoại tôn giáo, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Nhờ xử lý, giải quyết tốt các vụ việc tôn giáo phức tạp, phát sinh, đặc biệt là vấn đề đất đai liên quan tới tôn giáo đã giúp ổn định tình hình tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.
 
Theo dự báo năm 2018, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát triển. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ban tôn giáo chính phủ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức triển khai tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Tập trung triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo và các nghị định liên quan trong hệ thống chính trị, trong các chính sách tôn giáo và trong toàn xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước ta. Tiếp tục vận dụng đúng đắn chính sách, pháp luật để giải quyết các khiếu kiện về đất đai liên quan tới tôn giáo kéo dài. Phát hiện, xử lý tình huống phức tạp ngay từ cơ sở.
 
Ngoài nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành quản lý nhà nước về tôn giáo cần tăng cường công tác đối ngoại về tôn giáo, chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam.
BT