Cập nhật: 14:42, Thứ 4, 27/12/2017

print

Quy định giới hạn về chủ thể mở tài khoản có hợp lý?

(ANTV) - Theo Thông tư  32/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1.3.2017, chủ thể được mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng chỉ có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. 

Theo đó, tất cả các tổ chức khác như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân sẽ không được mở tài khoản ngân hàng. Thông tư này còn quy định sau 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực - tức là sau ngày 1/3/2018, các tổ chức tín dụng sẽ đóng tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

Quy định này có ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng , liệu có dẫn đến các tranh chấp pháp lý? Chuyên mục Góc nhìn chuyên gia có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Quang Ngọc về nội dung này.

Xem clip:

 

B.T