Cập nhật: 08:01, Thứ 4, 27/12/2017

print

Cộng đồng ASEAN – Tăng cường đoàn kết, vượt qua thách thức

(ANTV) -Để đánh giá quá trình tham gia Hội nhập Cộng đồng ASEAN của Việt Nam, sáng 26/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị các Trụ cột cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì điều hành Hội nghị.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng cho chặng đường 50 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN; đồng thời là năm thứ 2 triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột: Chính trị- An ninh, Kinh tế và Văn hoá xã hội. Trải qua nửa thế kỷ với nhiều cơ hội và thách thức của tình hình quốc tế và khu vực, ASEAN đã trở nên lớn mạnh, đạt nhiều thành tựu mang tính bước ngoặt, được thế giới công nhận như một tổ chức hợp tác đa phương thành công nhất. 
 
Để đánh giá quá trình tham gia Hội nhập Cộng đồng ASEAN của Việt Nam, sáng nay 26/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị các Trụ cột cộng đồng ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm ASEAN. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì điều hành Hội nghị.
 
Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành kiểm điểm quá trình tham gia hợp tác ASEAN theo từng lĩnh vực hợp tác cụ thể, đề xuất các biện pháp nhằm đóng góp các hoạt động trong tham gia hợp tác ASEAN, đồng thời đề xuất lộ trình, các bước triển khai cụ thể chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.
 
Cộng đồng ASEAN  được hình thành năm 2015, là kết quả của gần 50 năm hợp tác. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức, những quãng đường hai năm thành lập cộng đồng đã giúp các thành viên tăng cường học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận được những thành tựu để góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, đưa Cộng đồng trở thành đại gia đình các dân tộc Đông Nam Á đùm bọc, chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng phát triển, là điểm đến hấp dẫn của các nước nước trên thế giới.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ, sự hợp tác phối hợp giữa các trụ cột với nhau là hết sức cần thiết và quyết định sự thành công của ASEAN, trong nội bộ của chúng ta cũng vậy cũng phải xác định sự kết hợp phối hợp giữa ba cơ quan  bộ ngành tham gia hợp tác  trong ba trụ cột đấy phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa.  Đương nhiên chúng ta cần thông tin và thông tin thì  cần ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao có sự liên lạc thuận tiện hơn cập nhật hơn, thường xuyên hơn giữa các cơ quan trực thuộc hợp tác này.
 
ASEAN ngày nay đã là mái nhà chung của các dân tộc Đông Nam Á, với nền móng chắc chắn và những trụ cột vững vàng. Với quyết tâm“đảm bảo sự phát triển bền vững vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, đặt đời sống và phúc lợi của nhân dân ở vị trí trung tâm của tiến trình xây dựng cộng đồng” đòi hỏi Cộng đồng ASEAN cần nỗ lực hơn nữa trong liên kết chặt chẽ, đoàn kết thống nhất./.