Cập nhật: 07:49, Thứ 4, 01/11/2017

print

Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

(ANTV) - Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14, báo cáo của Chính phủ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 cho biết, tổ chức bộ máy bên trong của một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn còn biểu hiện cồng kềnh, còn tầng nấc trung gian.

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra với tổ chức bộ máy hành chính nhà nước như hiện nay hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Vì vậy, việc xây dựng các đề án tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã theo hướng tinh gọn lại bộ máy là bài toán đang đặt ra cấp thiết hiện nay.

 

BT