Cập nhật: 22:16, Thứ 3, 31/10/2017

print

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín

(ANTV) - Sáng 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì tọa đàm.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt Công an các cấp, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các khâu công tác cán bộ hiện nay. Đề ra tiêu chí, giải pháp cho công tác đánh giá cán bộ; đánh giá phương thức đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Các đại biểu cũng khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, quản lý và thực hiện chính sách cán bộ đã dần đi vào nền nếp, tạo sự thống nhất.

Vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và lãnh đạo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ trong công tác cán bộ đã được nâng cao. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy trình về công tác quản lý cán bộ ngày càng được hoàn thiện. Chủ động xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với việc luận chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không phải là người địa phương.

BT