Cập nhật: 12:10, Thứ 7, 28/10/2017

print

Quốc hội nghe báo cáo về xây dựng sân bay Long Thành

(ANTV) - Liên quan đến việc xây dựng sân bay Long Thành, tờ trình của Chính phủ nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô thu hồi đất lớn, được quy hoạch từ năm 2005 nên trong nhiều năm qua, người dân sống trong vùng Dự án bị hạn chế quyền sử dụng đất, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Việc sớm thực hiện Dự án còn nhằm ổn định cuộc sống của người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Chủ đầu tư là Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585 héc ta.

Tổng mức đầu tư khoảng 23.049 tỷ đồng là vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, ngân sách trung ương đảm bảo bố trí đầy đủ để thực hiện thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án. Toàn bộ các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất được hoàn trả ngân sách Trung ương theo quy định.

Chính sách bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất theo nguyên tắc bằng giá trị xây mới các công trình có thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm bồi thường. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống người dân, trong đó xác định cụ thể quyền lợi của người lao động; quyền lợi của doanh nghiệp; chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân.

BT