Cập nhật: 22:35, Thứ 4, 18/10/2017

print

Đảng ủy Công an Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

(ANTV) - Chiều ngày 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng thời trực tiếp thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. 

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) diễn ra từ ngày 4 đến 11/10/2017 tại Hà Nội đã nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông báo nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tập trung vào các vấn đề: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ. 

Sau hội nghị, căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong CAND.

BT