Cập nhật: 20:18, Thứ 7, 30/09/2017

print

Bộ Công an và Hội Nông dân tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm

(ANTV) -Ngày 29/9, tại TP Đà Lạt, Bộ Công an phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị  tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2016 và tiếp tục tăng cường chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2021 cụm các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

 
Tại Hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh phải làm chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Nông dân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.
 
Trong đó, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam trong công tác phòng, chống tôi phạm; chủ động rà soát, nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa những nội dung trong Chương trình phối hợp theo hướng bám sát quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Công an và Hội Nông dân Việt Nam theo yêu cầu tình hình mới.
 
Lực lượng công an tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, hội viên nông dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm giai đoạn 2017 – 2021.