Cập nhật: 14:08, Thứ 3, 29/08/2017

print

Thủ tướng yêu cầu triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

(ANTV) - Thủ tướng Chính phủ luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, của đồng chí, đồng bào về phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng đất nước. 

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" do Bộ Khoa học Công nghệ, Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Hiệp các hội Khoa học Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra vào sáng 28/8 tại Hà Nội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng nêu rõ Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định cần phải "phát huy năng lực sáng tạo của mọi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức" để phát triển nguồn trí thức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học của đất nước, do vậy Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tiếp tục triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển về khoa học công nghệ, quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chúng ta cần tạo dựng cơ chế thông thoáng về tạo dựng nhân tài cho đất nước trong mọi tầng lớp xã hội nhất là đối với kiều bào ta ở nước ngoài xa tổ quốc. Thủ tướng chính phủ cũng trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, của đồng bào về phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển khoa học công nghệ nói riêng để cùng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước."

Trên cơ sở những định hướng lớn của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, các cơ quan trung ương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hưởng ứng, tổ chức triển khai phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo" trong phạm vi cả nước, tránh hình thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Để hưởng ứng triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo trên cả nước bảo đảm thiết thực hiệu quả nhằm khơi dậy phát huy cao độ tính sáng tạo của con người VN và toàn dân tộc ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh của đất nước, qua đó hoàn thiện các cơ chế, các chính sách khuyến khích sáng tạo tài năng của con người Việt Nam."

Thủ tướng cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tận dụng phát huy xu hướng của cuộc cách mạng lần thứ 4, tập trung sáng tạo, nghiên cứu ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao. Thủ tướng lưu ý, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học có giải pháp công nghệ trong các ngành tài nguyê môi trường, ứng phó biến đổi khi hậu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch.

BT