Cập nhật: 08:42, Thứ 3, 22/08/2017

print

“Tuyệt đối không tham vọng quyền lực" - hiểu thế nào cho đúng

(ANTV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 89 QĐ/TW “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Quy định số 90 -QĐ/TW “Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

Trong 4 nhóm giải pháp, có giải pháp rất quan trọng, đó là “có cơ chế kiểm soát quyền lực, tuyệt đối không tham vọng quyền lực”.  Ngay lập tức quy định này được mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm và đồng tình.

Vậy, "không tham vọng quyền lực" được hiểu thế nào cho đúng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt hiện nay?

Cùng ANTV trao đổi với PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này.