Cập nhật: 21:38, Thứ 3, 25/07/2017

print

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị nhà nước

(ANTV) - Hội thảo quốc tế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quản trị nhà nước do Học viện Hành chính quốc gia, Viện kinh tế Việt Nam và Trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore tổ chức vào sáng 25/4 tại Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài tham luận quan trọng tại Hội thảo.

Với khoảng 60 tham luận từ các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, Hội thảo đã làm rõ các vấn đề lý luận, cách tiếp cận và những thách thức từ quản trị nhà nước đối với cuộc cách mạng 4.0. Phân tích thực trạng và cơ chế, chính sách quản lý nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, từ đó đưa ra các giải pháp, sáng kiến tăng cường quản lý nhà nước ở Việt Nam trước cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, kiến tạo chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời cũng tạo ra diễn đàn kết nối trưởng chính sách công Lý Quang Diệu với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong nước.

Với bài tham luận “Những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo và quản lý trước sự biến đổi vĩ đại của thế kỉ 21 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định, liên quan đến tầm quan trọng mối quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo phải xác định 15 nội dung đổi mới của cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đặt ra những vấn đề tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 liên quan tới hoạt động của tội phạm mạng, các chỉ số an ninh - an sinh, an toàn, nhất là vấn đề an toàn thông tin trong quản lý Internet. Từ đó đưa ra 1 số kiến nghị cần thiết, trong đó lãnh đạo và quản lý trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cần xây dựng tầm nhìn chiến lược tư duy hệ thống, phải cần hành động ngay để thích ứng.

BT