Cập nhật: 14:08, Chủ Nhật, 16/07/2017

print

Sử dụng hiệu quả tiền bồi thường sự cố môi trường biển

(ANTV) - Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, người dân ven biển 16 xã bãi ngang đã nhận được tiền bồi thường sự cố môi trường biển, tuy nhiên vấn đề là làm thế nào để sử dụng đồng tiền này cho hiệu quả.

Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cấp cơ sở ở Quảng Trị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để giúp cho người dân chuyển đổi sinh kế bền vững ổn định cuộc sống lâu dài trên mảnh đất của mình.

Trên địa bàn 16 xã ven biển Quảng Trị bây giờ đã có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế mới ở trên cát. Mỗi người một cách làm khác nhau cùng với sự hỗ trợ của cán bộ nông nghiệp về cơ sở, nên cuộc sống của người dân đã không còn gặp khó khăn.

Với sự hướng dẫn của chính quyền cùng với sự chịu thương chịu khó của người dân, sức sống mới đang dần trở lại trên nhiều miền quê ven biển ở Quảng Trị.

 

BT