Cập nhật: 16:20, Thứ 7, 24/06/2017

print

Đại hội đoàn thanh niên Cục Cảnh sát giao thông nhiệm kỳ 2017 - 2022

(ANTV) - Tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đoàn viên thanh niên Cục Cảnh sát giao thông đã xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, trong đó đã duy trì công trình thanh niên “Ứng dụng quản lí và khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ”, qua đó đã cập nhật, thống kê hàng chục ngàn vụ tai nạn giao thông gióp phần phân loại tai nạn giao thông được cụ thể, chính xác hơn.

Công trình này được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tuyên dương, tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong những công trình thanh niên sáng tạo tiêu biểu năm 2016...

Trong nhiệm kỳ VI, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao thông đề ra chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng, của Đoàn; 100% triển khai các phong trào thi đua trong CAND; xây dựng ít nhất 36 công trình thanh niên các cấp... Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017- 2022.

BT