Cập nhật: 09:12, Thứ 5, 08/06/2017

print

Ðẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

(ANTV) - Chiều 7/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016.

Các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, các cơ quan phối hợp đã chủ động hơn trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham những; phối hợp có hiệu quả trong việc hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; đã kịp thời phát hiện, kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, lãnh đạo các ngành công an, kiểm sát, tòa án các cấp đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, tồn động, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Tập trung chỉ đạo thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát do tội phạm kinh tế, tham nhũng gây ra, tăng nhiều so với các năm trước đây. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, đặc biệt là năm 2016, công tác phối hợp thực hiện các Quy chế trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng giữa các cơ quan đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đối với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thực hiện các Quy chế phối hợp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; giúp Ban Chỉ đạo, Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017. 

Phối hợp tham mưu xây dựng và triển khai Đề án: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị; nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Đồng thời, phải tạo sự thống nhất đồng thuận, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án và các vấn đề nổi lên về lĩnh vực nội chính, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thường trực Ban chỉ đạo. Nâng cao tính chủ động, độc lập và trách nhiệm của từng đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng nói chung và của từng cơ quan nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế của đất nước.

BT